ایده ای نوین در شیوه ارائه سیگنال های بورس

اگر سود سالیانه یک بانک را 22 درصد تصور کنیم در خوشبینانه ترین حالت بازدهی خالص می شود 0.1+% در یک روز

:بازدهی خالص چند سیگنال با کسر کارمزد خرید وفروش

دیران : 3.12+% در دو روز ***وساپا : 3.96+% در سه روز ***فلامی : 5.2+% در همان روز ***ثعمرا : 3.25+% در همان روز ***ورنا : 2.67+% در دو روز ***خموتور : 11.88+% در هفت روز ***واتی :6+% در شش روز ***کفرا : 2.72+% در دو روز ***اعتلا : 5.81+% در یک روز ***کماسه : 5.97+% در شش روز ***پلاسک : 2.26+% در یک روز ***ذوب : 3.48+% در پنج روز ***خلنت :3.83+% در چهار روز ***ولغدر : 3.36+% در سه روز ***وپست : 4.1+% در چهار روز ***حخزر :3.69+% در همان روز ***ثامان : 4.46+% در پنج روز ***کبافق : 2.58+% در یک روز ***دلقما : 6.97+% در هشت روز ***تکنو : 3.46+% در شش روز ***خزر :3+% در دو روز ***کطبس : 4.84+% در سه روز

 

محاسبه گر سود يا زيان خالص در بورس

چه مبلغي مي خواهيد روي سهم سرمايه گذاري کنيد

                                                                   قيمت خريد سهم

                                                                 

قيمت خريد سهم   

قيمت فروش سهم 

تعداد سهم              

                                                  

         اگر سهم تان را در اين قيمت بفروشيد نه سود مي کنيد نه ضرر

               درصد سود يا زيان خالص پس از کسر کارمزد کارگزاري   %

                                                        قيمت سود يا زيان خالص پس از کسر کارمزد کارگزاري

 

 

 برای مشاهده سیگنال های خرید روز دوشنبه 3 آذر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم آذر 1393ساعت 23:12  توسط م.م.س 

 برای مشاهده سیگنال های خرید روز یکشنبه 2 آذر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه یکم آذر 1393ساعت 22:31  توسط م.م.س 

 برای مشاهده سیگنال های خرید روز  شنبه 1 آذر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه یکم آذر 1393ساعت 0:1  توسط م.م.س 

 برای مشاهده سیگنال های خرید روز  چهارشنبه 28 آبان در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393ساعت 1:19  توسط م.م.س 

 برای مشاهده سیگنال های خرید روز  سه شنبه 27 آبان در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393ساعت 7:42  توسط م.م.س 

 برای مشاهده سیگنال های خرید روز دوشنبه 26 آبان در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم آبان 1393ساعت 0:47  توسط م.م.س 

 برای مشاهده سیگنال های خرید روز یکشنبه 25 آبان در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.

برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393ساعت 1:57  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز شنبه 24 آبان در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم آبان 1393ساعت 23:47  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز چهارشنبه 21 آبان در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393ساعت 0:34  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز سه شنبه 20 آبان در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم آبان 1393ساعت 22:47  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز دوشنبه 19 آبان در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم آبان 1393ساعت 1:4  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز یکشنبه 18 آبان در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم آبان 1393ساعت 0:5  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز شنبه 17 آبان در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم آبان 1393ساعت 18:9  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم آبان 1393ساعت 13:50  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب 


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم آبان 1393ساعت 0:0  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم آبان 1393ساعت 23:13  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم آبان 1393ساعت 1:31  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ششم آبان 1393ساعت 1:24  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آبان 1393ساعت 3:37  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 1:36  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دوم آبان 1393ساعت 14:38  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام مهر 1393ساعت 1:0  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مهر 1393ساعت 1:38  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393ساعت 23:16  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم مهر 1393ساعت 23:54  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم مهر 1393ساعت 1:8  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393ساعت 1:1  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم مهر 1393ساعت 22:45  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مهر 1393ساعت 0:34  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هجدهم مهر 1393ساعت 23:19  توسط م.م.س