ایده ای نوین در شیوه ارائه سیگنال های بورس

با برگشت شاخص بورس ، بر روی موج های صعودی سهم ها با اهداف قیمتی مشخص سوار شوید

 

محاسبه گر سود يا زيان خالص در بورس

چه مبلغي مي خواهيد روي سهم سرمايه گذاري کنيد

                                                                   قيمت خريد سهم

                                                                 

قيمت خريد سهم   

قيمت فروش سهم 

تعداد سهم              

                                                  

         اگر سهم تان را در اين قيمت بفروشيد نه سود مي کنيد نه ضرر

               درصد سود يا زيان خالص پس از کسر کارمزد کارگزاري   %

                                                        قيمت سود يا زيان خالص پس از کسر کارمزد کارگزاري

 

 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز دوشنبه 6 مرداد در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم مرداد 1393ساعت 3:42  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز یکشنبه 5 مرداد در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم مرداد 1393ساعت 2:25  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز شنبه 4 مرداد در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهارم مرداد 1393ساعت 1:59  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز چهارشنبه 1 مرداد در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم مرداد 1393ساعت 2:43  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز سه شنبه 31 تیر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام تیر 1393ساعت 3:55  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز دوشنبه 30 تیر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام تیر 1393ساعت 2:13  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز یکشنبه 29 تیر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم تیر 1393ساعت 1:54  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز چهارشنبه 25 تیر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393ساعت 1:38  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز سه شنبه 24 تیر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393ساعت 2:1  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز دوشنبه 23 تیر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم تیر 1393ساعت 1:25  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز یکشنبه 22 تیر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم تیر 1393ساعت 0:30  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز شنبه 21 تیر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم تیر 1393ساعت 0:37  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز چهارشنبه 18 تیر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم تیر 1393ساعت 3:25  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز سه شنبه 17 تیر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم تیر 1393ساعت 2:5  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز دوشنبه 16 تیر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم تیر 1393ساعت 23:0  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز یکشنبه 15 تیر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم تیر 1393ساعت 1:9  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز شنبه 14 تیر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم تیر 1393ساعت 0:40  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز چهار شنبه 11 تیر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم تیر 1393ساعت 1:46  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز سه شنبه 10 تیر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دهم تیر 1393ساعت 1:23  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز دوشنبه 9 تیر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه نهم تیر 1393ساعت 0:54  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز یکشنبه 8 تیر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم تیر 1393ساعت 0:54  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز شنبه 7 تیر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفتم تیر 1393ساعت 1:42  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز چهارشنبه 4 تیر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم تیر 1393ساعت 1:19  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز سه شنبه 3 تیر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دوم تیر 1393ساعت 23:53  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز دوشنبه 2 تیر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دوم تیر 1393ساعت 1:15  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز یکشنبه 1 تیر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم تیر 1393ساعت 1:53  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز شنبه 31 خرداد در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم خرداد 1393ساعت 0:32  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز چهارشنبه 28 خرداد در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم خرداد 1393ساعت 1:13  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز سه شنبه 27 خرداد در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم خرداد 1393ساعت 21:46  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز دوشنبه 26 خرداد در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم خرداد 1393ساعت 0:23  توسط م.م.س