ایده ای نوین در شیوه ارائه سیگنال های بورس

 

محاسبه گر سود يا زيان خالص در بورس

چه مبلغي مي خواهيد روي سهم سرمايه گذاري کنيد

                                                                   قيمت خريد سهم

                                                                 

قيمت خريد سهم   

قيمت فروش سهم 

تعداد سهم              

                                                  

         اگر سهم تان را در اين قيمت بفروشيد نه سود مي کنيد نه ضرر

               درصد سود يا زيان خالص پس از کسر کارمزد کارگزاري   %

                                                        قيمت سود يا زيان خالص پس از کسر کارمزد کارگزاري

 

 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز چهارشنبه 26 آذر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393ساعت 1:0  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز سه شنبه 25 آذر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393ساعت 23:44  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز دوشنبه 24 آذر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393ساعت 0:10  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز یکشنبه 23 آذر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم آذر 1393ساعت 1:8  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز چهارشنبه 19 آذر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم آذر 1393ساعت 0:45  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز سه شنبه 18 آذر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم آذر 1393ساعت 0:57  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز دوشنبه 17 آذر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم آذر 1393ساعت 22:32  توسط م.م.س 

 برای مشاهده سیگنال های خرید روز یکشنبه 16 آذر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم آذر 1393ساعت 23:55  توسط م.م.س 

 برای مشاهده سیگنال های خرید روز شنبه 15 آذر  در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم آذر 1393ساعت 21:30  توسط م.م.س 

 برای مشاهده سیگنال های خرید روز چهارشنبه 12 آذر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم آذر 1393ساعت 23:43  توسط م.م.س 

 برای مشاهده سیگنال های خرید روز سه شنبه 11 آذر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم آذر 1393ساعت 1:51  توسط م.م.س 

 برای مشاهده سیگنال های خرید روز دوشنبه 10 آذر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم آذر 1393ساعت 23:56  توسط م.م.س 

 برای مشاهده سیگنال های خرید روز یکشنبه 9 آذر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هشتم آذر 1393ساعت 23:49  توسط م.م.س 

 برای مشاهده سیگنال های خرید روز شنبه 8 آذر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هشتم آذر 1393ساعت 0:31  توسط م.م.س 

 برای مشاهده سیگنال های خرید روز چهارشنبه 5 آذر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم آذر 1393ساعت 23:52  توسط م.م.س 

 برای مشاهده سیگنال های خرید روز سه شنبه 4 آذر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سوم آذر 1393ساعت 22:58  توسط م.م.س 

 برای مشاهده سیگنال های خرید روز دوشنبه 3 آذر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم آذر 1393ساعت 23:12  توسط م.م.س 

 برای مشاهده سیگنال های خرید روز یکشنبه 2 آذر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه یکم آذر 1393ساعت 22:31  توسط م.م.س 

 برای مشاهده سیگنال های خرید روز  شنبه 1 آذر در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه یکم آذر 1393ساعت 0:1  توسط م.م.س 

 برای مشاهده سیگنال های خرید روز  چهارشنبه 28 آبان در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393ساعت 1:19  توسط م.م.س 

 برای مشاهده سیگنال های خرید روز  سه شنبه 27 آبان در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393ساعت 7:42  توسط م.م.س 

 برای مشاهده سیگنال های خرید روز دوشنبه 26 آبان در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم آبان 1393ساعت 0:47  توسط م.م.س 

 برای مشاهده سیگنال های خرید روز یکشنبه 25 آبان در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.

برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393ساعت 1:57  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز شنبه 24 آبان در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم آبان 1393ساعت 23:47  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز چهارشنبه 21 آبان در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393ساعت 0:34  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز سه شنبه 20 آبان در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم آبان 1393ساعت 22:47  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز دوشنبه 19 آبان در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم آبان 1393ساعت 1:4  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز یکشنبه 18 آبان در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم آبان 1393ساعت 0:5  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز شنبه 17 آبان در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم آبان 1393ساعت 18:9  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم آبان 1393ساعت 13:50  توسط م.م.س