سیگنال های بورس با در نظر گرفتن عامل زمان

با استراتژی حفظ سرمایه + سودهای دست یافتنی ، گامی نو در بازار بورس بردارید

 

محاسبه گر سود يا زيان خالص در بورس

چه مبلغي مي خواهيد روي سهم سرمايه گذاري کنيد

                                                                   قيمت خريد سهم

                                                                 

قيمت خريد سهم   

قيمت فروش سهم 

تعداد سهم              

                                                  

         اگر سهم تان را در اين قيمت بفروشيد نه سود مي کنيد نه ضرر

               درصد سود يا زيان خالص پس از کسر کارمزد کارگزاري   %

                                                        قيمت سود يا زيان خالص پس از کسر کارمزد کارگزاري

 

 

جهت مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز روزانه است

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۱۰ مرداد۱۳۹۴ساعت 23:16  توسط محمد مهدی سراییان 

جهت مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز روزانه است


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۹ مرداد۱۳۹۴ساعت 20:24  توسط محمد مهدی سراییان 

جهت مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز روزانه است


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۶ مرداد۱۳۹۴ساعت 23:30  توسط محمد مهدی سراییان 

جهت مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز روزانه است


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۵ مرداد۱۳۹۴ساعت 23:41  توسط محمد مهدی سراییان 

جهت مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز روزانه است


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۴ مرداد۱۳۹۴ساعت 19:43  توسط محمد مهدی سراییان 

جهت مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز روزانه است


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۳ مرداد۱۳۹۴ساعت 20:39  توسط محمد مهدی سراییان 

جهت مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز روزانه است


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۲ مرداد۱۳۹۴ساعت 12:59  توسط محمد مهدی سراییان 

جهت مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز روزانه است


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۳۰ تیر۱۳۹۴ساعت 23:16  توسط محمد مهدی سراییان 

جهت مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز روزانه است


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۳۰ تیر۱۳۹۴ساعت 0:47  توسط محمد مهدی سراییان 

جهت مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز روزانه است


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۹ تیر۱۳۹۴ساعت 1:19  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۴ تیر۱۳۹۴ساعت 3:47  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۶ تیر۱۳۹۴ساعت 21:27  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۶ تیر۱۳۹۴ساعت 0:23  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۵ تیر۱۳۹۴ساعت 3:43  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۴ تیر۱۳۹۴ساعت 0:9  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۱۲ تیر۱۳۹۴ساعت 20:29  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۹ بهمن۱۳۹۲ساعت 23:29  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۹ بهمن۱۳۹۲ساعت 1:7  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۷ بهمن۱۳۹۲ساعت 21:46  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۲۶ بهمن۱۳۹۲ساعت 23:45  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۲۵ بهمن۱۳۹۲ساعت 20:47  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۲ بهمن۱۳۹۲ساعت 20:32  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۲ساعت 1:11  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۲ساعت 1:50  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ بهمن۱۳۹۲ساعت 2:41  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۶ بهمن۱۳۹۲ساعت 0:49  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۲ساعت 1:53  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۴ بهمن۱۳۹۲ساعت 1:27  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳ بهمن۱۳۹۲ساعت 1:23  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۱۲ بهمن۱۳۹۲ساعت 1:56  توسط محمد مهدی سراییان