ایده ای نوین در شیوه ارائه سیگنال های بورس

با برگشت شاخص بورس ، بر روی موج های صعودی سهم ها با اهداف قیمتی مشخص سوار شوید

 

محاسبه گر سود يا زيان خالص در بورس

چه مبلغي مي خواهيد روي سهم سرمايه گذاري کنيد

                                                                   قيمت خريد سهم

                                                                 

قيمت خريد سهم   

قيمت فروش سهم 

تعداد سهم              

                                                  

         اگر سهم تان را در اين قيمت بفروشيد نه سود مي کنيد نه ضرر

               درصد سود يا زيان خالص پس از کسر کارمزد کارگزاري   %

                                                        قيمت سود يا زيان خالص پس از کسر کارمزد کارگزاري

 

 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز شنبه 1 شهریور در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم مرداد 1393ساعت 19:11  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز چهارشنبه 29 مرداد در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام مرداد 1393ساعت 19:13  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز سه شنبه 28 مرداد در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393ساعت 22:59  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز دوشنبه 27 مرداد در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393ساعت 1:41  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز یکشنبه 26 مرداد در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393ساعت 1:18  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز شنبه 25 در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم مرداد 1393ساعت 0:13  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز چهارشنبه 22مرداد در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393ساعت 23:27  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز سه شنبه 21 مرداد در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393ساعت 1:31  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز دوشنبه 20 مرداد در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم مرداد 1393ساعت 0:10  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز یکشنبه 19 مرداد در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم مرداد 1393ساعت 2:5  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز شنبه 18 مرداد در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هجدهم مرداد 1393ساعت 1:28  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز سه شنبه 14مرداد در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393ساعت 0:34  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز چهارشنبه 15 مرداد در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393ساعت 0:34  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز دوشنبه 13 مرداد در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم مرداد 1393ساعت 1:57  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز یکشنبه 12 مرداد در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه یازدهم مرداد 1393ساعت 22:30  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز شنبه 11 مرداد در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دهم مرداد 1393ساعت 22:59  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز دوشنبه 6 مرداد در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم مرداد 1393ساعت 3:42  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز یکشنبه 5 مرداد در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم مرداد 1393ساعت 2:25  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز شنبه 4 مرداد در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهارم مرداد 1393ساعت 1:59  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم مرداد 1393ساعت 2:43  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام تیر 1393ساعت 3:55  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام تیر 1393ساعت 2:13  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم تیر 1393ساعت 1:54  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393ساعت 1:38  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393ساعت 2:1  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم تیر 1393ساعت 1:25  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم تیر 1393ساعت 0:30  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم تیر 1393ساعت 0:37  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم تیر 1393ساعت 3:25  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب
برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم تیر 1393ساعت 2:5  توسط م.م.س