بازدهی معقول در زمان مشخص

 

محاسبه گر سود يا زيان خالص در بورس

چه مبلغي مي خواهيد روي سهم سرمايه گذاري کنيد

                                                                   قيمت خريد سهم

                                                                 

قيمت خريد سهم   

قيمت فروش سهم 

تعداد سهم              

                                                  

         اگر سهم تان را در اين قيمت بفروشيد نه سود مي کنيد نه ضرر

               درصد سود يا زيان خالص پس از کسر کارمزد کارگزاري   %

                                                        قيمت سود يا زيان خالص پس از کسر کارمزد کارگزاري

 

 

 مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 

ادامه مطلب


+ نوشته شده در  جمعه ۱۷ مهر۱۳۹۴ساعت 19:8  توسط محمد مهدی سراییان 

 مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 

ادامه مطلب


+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۵ مهر۱۳۹۴ساعت 2:3  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 

ادامه مطلب


+ نوشته شده در  دوشنبه ۶ مهر۱۳۹۴ساعت 20:54  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 

ادامه مطلب


+ نوشته شده در  یکشنبه ۵ مهر۱۳۹۴ساعت 21:3  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده ادامه مطلب نیاز به رمز عبور دارد

 

ادامه مطلب


+ نوشته شده در  شنبه ۴ مهر۱۳۹۴ساعت 20:56  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱ شهریور۱۳۹۴ساعت 1:59  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۳۰ مرداد۱۳۹۴ساعت 20:58  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۷ مرداد۱۳۹۴ساعت 23:41  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۷ مرداد۱۳۹۴ساعت 0:48  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۶ مرداد۱۳۹۴ساعت 0:17  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۲۴ مرداد۱۳۹۴ساعت 23:33  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۲۳ مرداد۱۳۹۴ساعت 21:8  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۰ مرداد۱۳۹۴ساعت 20:12  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۸ مرداد۱۳۹۴ساعت 19:45  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۱۷ مرداد۱۳۹۴ساعت 19:28  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۱۶ مرداد۱۳۹۴ساعت 13:56  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳ مرداد۱۳۹۴ساعت 22:8  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۲ مرداد۱۳۹۴ساعت 19:40  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۱۰ مرداد۱۳۹۴ساعت 23:16  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۹ مرداد۱۳۹۴ساعت 20:24  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۶ مرداد۱۳۹۴ساعت 23:30  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۵ مرداد۱۳۹۴ساعت 23:41  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۴ مرداد۱۳۹۴ساعت 19:43  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۳ مرداد۱۳۹۴ساعت 20:39  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۲ مرداد۱۳۹۴ساعت 12:59  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۳۰ تیر۱۳۹۴ساعت 23:16  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۳۰ تیر۱۳۹۴ساعت 0:47  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۹ تیر۱۳۹۴ساعت 1:19  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۴ تیر۱۳۹۴ساعت 3:47  توسط محمد مهدی سراییان 

مشاهده در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۶ تیر۱۳۹۴ساعت 21:27  توسط محمد مهدی سراییان