ایده ای نوین در شیوه ارائه سیگنال های بورس

معرفی یک سهم بدون ریسک با بازدهی 100 درصد : VIP

افرادی که بیش از 30 میلیون تومان جهت خرید یک سهم بدون ریسک با بازدهی 100% آمادگی دارند به شماره موبایل 09216317881 در تلگرام پیام دهند

 

محاسبه گر سود يا زيان خالص در بورس

چه مبلغي مي خواهيد روي سهم سرمايه گذاري کنيد

                                                                   قيمت خريد سهم

                                                                 

قيمت خريد سهم   

قيمت فروش سهم 

تعداد سهم              

                                                  

         اگر سهم تان را در اين قيمت بفروشيد نه سود مي کنيد نه ضرر

               درصد سود يا زيان خالص پس از کسر کارمزد کارگزاري   %

                                                        قيمت سود يا زيان خالص پس از کسر کارمزد کارگزاري

 

 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز چهارشنبه 16 اردیبهشت در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 22:16  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز سه شنبه 15 اردیبهشت در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 23:17  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز دوشنبه 14 اردیبهشت در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 1:44  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز یکشنبه 13 اردیبهشت در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 23:32  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز چهار شنبه 9 اردیبهشت در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 23:3  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز سه شنبه 8 اردیبهشت در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 23:28  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز دوشنبه 7 اردیبهشت در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 0:10  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز یکشنبه 6 اردیبهشت در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 2:33  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز شنبه 5 اردیبهشت در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 2:51  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز چهارشنبه 2 اردیبهشت در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 1:17  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز سه شنبه 1 اردیبهشت در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 1:1  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز دوشنبه 31 فروردین در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۴ساعت 0:34  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز شنبه 29 فروردین در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام فروردین ۱۳۹۴ساعت 0:8  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز شنبه 29 فروردین در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 0:37  توسط م.م.س 

برای مشاهده سیگنال های خرید روز چهارشنبه 26 فروردین در ادامه مطلب باید رمز روزانه داشته باشید.


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۴ساعت 0:19  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ساعت 0:28  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴ساعت 0:27  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ساعت 20:33  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ساعت 2:23  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 1:20  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 23:46  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 17:42  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 23:50  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 21:9  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 23:23  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 0:18  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 6:50  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هفتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 21:21  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۹۴ساعت 21:56  توسط م.م.س 

مشاهده در ادامه مطلب


برچسب‌ها: سیگنال های خرید و فروش بورس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 1:52  توسط م.م.س